40-gruppe – Helseledelse (40HELSELED)

Om emnegruppen

Det overordnede målet for emnegruppen 40-gruppe – Helseledelse (40HELSELED) er å gi studentene innsikt i ledelse og organisering innenfor helsesektoren.

Emnegruppen består av 6 emner hvor hver av dem har en arbeidsbyrde tilsvarende 10 studiepoeng. Studentene må velge 4 av disse emnene.

Emner i emnegruppen

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger