40-gruppe – Helseledelse (40HELSELED)

Om emnegruppen

Det overordnede målet for emnegruppen 40-gruppe – Helseledelse (40HELSELED) er å gi studentene innsikt i ledelse og organisering innenfor helsesektoren.

Emnegruppen består av 40 studiepoeng valgfrie emner innen helseledelse. Du velger blant emnene i listen under. Vær oppmerksom på at emnene enten går om høsten eller om våren.

Emner i emnegruppen

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Emnet HLED3001 – Helseledelse og organisering 2: Fordypning i styringsverktøy (videreført) tilbys siste gang våren 2020. Emnet har felles undervisning og fullt overlapp mot HLED3002 – Helserett og HLED3003 – Organisering og kontraktstyring. Våren 2020 kan studentene velge å enten ta eksamen i HLED3001 – Helseledelse og organisering 2: Fordypning i styringsverktøy (videreført) eller eksamene i HLED3002 – Helserett og HLED3003 – Organisering og kontraktstyring.