60-gruppe – Lektorprogrammet Fransk (UVM5-LEKT60-FRA)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen gjelder for Lektorprogramstudenter. Emnegruppen er satt sammen spesielt for Lektorprogrammet med henblikk på å gi relevant undervisningskompetanse i fransk i den videregående skolen samt på ungdomstrinnet i grunnskolen.

Emnegruppen består av 30 studiepoeng i fransk spåk, 10 studiepoeng fransk litteratur, 10 studiepoeng fransk kulturkunnskap og et valgfritt emne av 10 studiepoeng.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner (50 studiepoeng):

10 studiepoeng velges blant:

eller fra listen av FRA-emner på 2000-nivå

UTENLANDSOPPHOLD
Det anbefales å ta en del av studiet som et utenlandsopphold. Hvert høstsemester tilbys et eget undervisningsopplegg ved OFNEC, fransk-norsk studiesenter i Caen og Université de Caen.

Tidligere emner som inngikk i emnegruppen fra Caen:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • UVM5-LEKT-09
  • LEKT-09-FSP