60-gruppe – Lektorprogrammet Historie (UVM5-LEKT60-HIS)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen gjelder for Lektorprogramstudenter. Emnegruppen er satt sammen spesielt for Lektorprogrammet med henblikk på å gi relevant undervisningskompetanse i historie i den videregående skolen. Den gir også en god bakgrunn for å undervise i grunnskolen.

Hvert enkeltemne utgjør 10 studiepoeng med unntak av HIS1300MET som består av 20 sp. Utvalget av emner er satt sammen med særlig henblikk på å kunne ha en tilstrekkelig bred undervisningskompetanse i skolen. Emnene dekker norsk historie fra eldre tid til i dag.

Emnegruppen består av 5 obligatoriske emner tilsammen 50 studiepoeng samt et valgfritt emne (10 studiepoeng.

Emner i emnegruppen

I 60-gruppa er følgende emner obligatoriske (til sammen 50 studiepoeng):

I tillegg studerer man et valgfritt emne på 2000-nivå (10 sp) med kode HIS fra denne listen.

For kull før 2011 kan emnet HIS1300MET erstattes av emnet HIS1300

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • UVM5-LEKT-09
  • LEKT-09-NOR