80-gruppe – Lektorprogrammet Fransk (UVM5-LEKT80-FRA)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen gjelder for Lektorprogramstudenter. Emnegruppen er satt sammen spesielt for Lektorprogrammet med henblikk på å gi relevant undervisningskompetanse i fransk i den videregående skolen samt på ungdomstrinnet i grunnskolen.

Emnegruppen består av 5 obligatoriske emner av tilsammen 50 studiepoeng og 30 studiepoeng velgfrie emner.

Startet du høsten 2009- høsten 2011 gjelder denne emnegruppen.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner (50 studiepoeng):

Valgfrie emner (30 studiepoeng):

Minst 20 av disse studiepoengene må være på 2000-nivå. Du skal velge ett emne innen hver disiplin: ett innen fransk språk, ett innen fransk litteratur, og ett innen fransk områdekunnskap.

Her finner du oversikt over hvilke emner som tilbys.

Spørsmål om emnene og emnegruppen kan du rette til studiekonsulenten for fransk.


.

UTENLANDSOPPHOLD

Vi anbefaler på det sterkeste at du tar en del av studiet i utlandet, da fortrinnsvis i 5. semester. Ved utenlandsopphold kan det gis dispensasjon fra kravet om ett valgfritt emne innen hver disiplin.

Hvert høstsemester tilbys et eget undervisningsopplegg ved OFNEC, fransk-norsk studiesenter i Caen og Université de Caen. Der kan du velge 30 studiepoeng som godkjennes som de valgfrie franskemnene i 80-gruppen. Les mer om dette her.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • UVM5-LEKT-09
  • LEKT-09-FSP