80-gruppe – Lektorprogrammet Religion og etikk (UVM5-LEKT80-REL)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen er satt sammen spesielt for Lektorprogrammet med henblikk på å gi relevant undervisningskompetanse i religion- og etikkfaget i den videregående skole, og i KRL-faget på mellom- og ungdomsskoletrinnet i grunnskolen. Emnegruppen er tredelt, med overskriftene religion, kristendom, og etikk og livssyn. Undervisningsemnene er hentet fra Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Institutt for kulturstudier og orientalske språk og Det teologiske fakultet. Denne 80-gruppen vil som en del av Lektorprogrammet kvalifisere til masternivå innenfor samme fagområde.

80-gruppen i Religion og etikk består av følgende emner:

Emner i emnegruppen

Religionskunnskap, 1 emne

Kristendomsstudier, 2 emner

Etikk og livssyn, 2 emner

I tillegg velges 20 studiepoeng på 2000- og 3000-nivå fra emner innen religion, religion og samfunn og/eller etikk.

 

For kull 2009 og kull 2010 kan emnene TFF1001 og TFF1004 ersattes av KRIS1001 og KRIS1004.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • UVM5-LEKT-09
  • LEKT-09-KSF