90-gruppe – Lektorprogrammet Programspesialisering i kjemi (UVM5-LEKT90-KJE)

Om emnegruppen

Programspesialiseringen går over tre semestre (90 studiepoeng), og inkluderer en masteroppgave (på 30 studiepoeng) og 60 studiepoeng med teoretisk pensum. Selve masterppgaven gjennomføres vanligvis i siste semester.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner i emnegruppen:

KJM5930L- 30 sp masteroppgave i kjemi, Lektorprogrammet.

Sterkt anbefalte emner :

De resterende emnene velges i samråd med veileder/koordinator ved Kjemisk Institutt, og vil avhenge av den forskningsgruppen masteroppgaven gjennomføres i tilknytning til. Emnene velges blant insituttets emner på masternivå (4000-5000 nivå).

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • UVM5-LEKT-09
  • LEKT-09-RF

Annet

Opptak til emnegruppen
Emnegruppen gjelder kun for studenter med studierett på Lektorprogrammet.

Opptakskrav for emnegruppen:

  • Emnegruppen på 80 studiepoeng innen kjemi. Krav til innhold i de 80 studiepoengene.
  • Emnegruppe på 60 studiepoeng innenfor de fastlagte studieløpene.
  • Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), inkludert Ex.paed og obligatorisk praksis.
  • Ex.phil

Valg av programspesialisering gjøres på nettskjema med søknadsfrist: 15. april for studiestart i august og 15. oktober for studiestart i januar.

Eksterne søkere, studenter uten studierett på Lektorprogrammet, kan ikke søke opptak til denne emnegruppen.