80-gruppe – Lektorprogrammet Kjemi (UVM5-LEKT80-KJE)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen gjelder for Lektorprogramstudenter. Emnegruppen er satt sammen spesielt for Lektorprogrammet med henblikk på å gi relevant undervisningskompetanse i kjemi i den videregående skolen. Emnegruppen kan også gi undervisningskompetanse i naturfag.

Emnegruppen gir først og fremst en innføring i kjemi, med grunnleggende generell, organisk, uorganisk, analytisk og fysikalsk kjemi. I tillegg tar man ett grunnleggende matematikkemne, som er et viktig støttefag innen kjemi.

Emnegruppen består av 6 obligatoriske emner av totalt 60 studiepoeng og to valgfrie emner av tilsammen 20 studiepoeng.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner

Valgfrie emner

Du velger ett av disse emnene:

I tillegg velger du ett av disse emnene:

Ved å velge FYS1000 vil du få undervisningskompetanse i naturfag slik at du får et tredje undervisningsfag i skolen.


For studenter som startet 2009 og 2010 kan emnet MBV2010-Molekylærbiologi erstatte MBV-KJM1030- Generell biokjemi og biologisk kjemi.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • UVM5-LEKT-09
  • LEKT-09-RF