90-gruppe – Lektorprogrammet Programspesialisering i nordiskdidaktikk (UVM5-LEKT90-NDID)

Om emnegruppen

Emnegruppen gjelder for studenter med start våren 2013, og kan bli endret etter dette.

Norsk er et av skolens mest sentrale fag, og et av de få fagene som går gjennom hele det trettenårige løpet. Det er derfor stort behov for norsklærere i skolen. Studenter som velger fordypning i norsk fagdidaktikk, vil utvikle en spisskompetanse for undervisning i grunnskole og videregående skole, men også for annet formidlingsarbeid og for undervisningsrelatert forskning. Studiet er godt egnet som en første plattform for arbeid i lærerutdanningen eller forlagsbransjen.

Emnegruppen gir en fordypning i fagfeltet norskdidaktikk. Studentene spesialiserer seg innenfor selvvalgte norskdidaktiske og norskfaglige temaer og får en grunnleggende opplæring i sentrale teorier og metoder i didaktisk forskning. De to siste semestrene i studiet skriver studentene en masteroppgave, der de gjør et selvstendig didaktisk forskningsarbeid under veiledning.

Kunnskaper
Etter gjennomført studium skal kandidaten ha

  • avansert kunnskap om utvalgte temaer innenfor norskdidaktikk
  • kunnskap om sentrale teorier og metoder innenfor didaktisk forskning

Ferdigheter
Etter gjennomført studium skal kandidaten kunne

  • sette seg inn i et forskningsfelt
  • planlegge, gjennomføre og presentere et selvstendig didaktisk forskningsarbeid
  • overholde normer for vitenskapelig skriving og kildebruk

Generell kompetanse
Etter gjennomført studium har kandidaten kompetanse i å

  • anvende norskdidaktisk kunnskap i drøfting av problemstillinger knyttet til skole og undervisning
  • vurdere didaktiske forskningsresultater på kritisk måte og anvende dem ut fra fagdidaktiske og etiske vurderinger

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Fagdidaktiske emner
Minst ett emne av følgende:

Valgfrie emner
Du kan velge mellom emner på 4000-nivå med NOR-, NOAS- og RETKOM-koder. Emnet SPR4120 - Språkholdninger kan også velges.

Studenter kan også søke om å få godkjent andre emner enn disse.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • UVM5-LEKT-09
  • LEKT-09-NOR