Emner innen nordisk språk og litteratur, irsk, lingvistikk og retorikk

Viser 1–201 av 201 emner
Emne Studiepoeng
ARB1404 - Formidling og dialog i arbeidslivet (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-NORD - Examen facultatum nordiske studier (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-SPR - Examen facultatum, språkvitenskap (10 studiepoeng) 10
HFILN9080 - Multiling Summer School (5 studiepoeng) 5
HFILN9085 - Multiling Winter School (5 studiepoeng) 5
IBS3101 - Ibsen’s oeuvre in a biographical, aesthetic and historical perspective (10 studiepoeng) 10
IBS3102 - Henrik Ibsen’s oeuvre in the perspective of its reception history (10 studiepoeng) 10
IBS3104 - Ibsen and the drama of modernity (10 studiepoeng) 10
IBS3105 - Ibsen Between Cultures (10 studiepoeng) 10
IBS3204 - Ibsen in Performance (10 studiepoeng) 10
IBS3205 - New Perspectives in Ibsen Studies (10 studiepoeng) 10
IBS4000 - Introduction to information resources, methods and theory in Ibsen Studies (10 studiepoeng) 10
IBS4001 - How to write a thesis? (10 studiepoeng) 10
IBS4101 - Ibsen’s oeuvre in a biographical, aesthetic and historical perspective (10 studiepoeng) 10
IBS4102 - Henrik Ibsen’s oeuvre in the perspective of its reception history (10 studiepoeng) 10
IBS4104 - Ibsen and the drama of modernity (10 studiepoeng) 10
IBS4105 - Ibsen Between Cultures (10 studiepoeng) 10
IBS4204 - Ibsen in Performance (10 studiepoeng) 10
IBS4205 - New Perspectives in Ibsen Studies (10 studiepoeng) 10
IBS4390 - Master's Thesis in Ibsen Studies (60 studiepoeng) 60
ILNMULTI4120 - Linguistics Specialization A (10 studiepoeng) 10
ILNMULTI4130 - Linguistics Specialization B (10 studiepoeng) 10
IRSK1100 - Innføring i irsk (20 studiepoeng) 20
IRSK1501 - Keltisk sivilisasjon - fastlandskeltisk og øykeltisk (ca. 700 f.Kr. - 1000 e.Kr.) (10 studiepoeng) 10
IRSK2100 - Innføring i gammelirsk (10 studiepoeng) 10
IRSK2140 - Tidlig moderne irsk (10 studiepoeng) 10
IRSK2303 - Keltiske mytologiske tekster (10 studiepoeng) 10
IRSK4160 - Fordypningsemne i keltisk (10 studiepoeng) 10
IRSK4170 - Keltisk seminar (10 studiepoeng) 10
IRSK4180 - Veiledet lesning i keltisk, særlig irsk, språk og filologi (10 studiepoeng) 10
IRSK4190 - Masteroppgave i keltisk, særlig irsk språk og filologi (60 studiepoeng) 60
IRSK4303 - Celtic Mythological Texts (10 studiepoeng) 10
ISL1100 - Islandsk 1, innføring i moderne islandsk språk (10 studiepoeng) 10
ISL2100 - Islandsk 2, fordjuping i moderne islandsk språk (10 studiepoeng) 10
ISL4100 - Islandsk 2, fordjuping i moderne islandsk språk (10 studiepoeng) 10
LEKS1100 - Leksikografi 1 (10 studiepoeng) 10
LEKS2100 - Leksikografi 2 (10 studiepoeng) 10
LEKS4100 - Leksikografi 3 (10 studiepoeng) 10
LING1100 - Semantikk og pragmatikk 1 (10 studiepoeng) 10
LING1107 - Språktilegnelse (10 studiepoeng) 10
LING1109 - Fleirspråklegheit (10 studiepoeng) 10
LING1111 - Fonetikk og fonologi 1 (10 studiepoeng) 10
LING1112 - Morfologi og syntaks 1 (10 studiepoeng) 10
LING1113 - Psykolingvistikk og sosiolingvistikk (10 studiepoeng) 10
LING2100 - Semantikk og pragmatikk 2 (10 studiepoeng) 10
LING2104 - Morfologi og syntaks 2 (10 studiepoeng) 10
LING2113 - Språktypologi (10 studiepoeng) 10
LING2121 - Fonetikk og fonologi 2 (10 studiepoeng) 10
LING3090 - Bacheloroppgave i lingvistikk (10 studiepoeng) 10
LING4101 - Språkvitenskapens vitenskapsteori (10 studiepoeng) 10
LING4111 - Fonetikk og fonologi 2 (10 studiepoeng) 10
LING4118 - Semantikk og pragmatikk 2 (10 studiepoeng) 10
LING4120 - Lingvistisk fordypningsemne A (10 studiepoeng) 10
LING4130 - Lingvistisk fordypningsemne B (10 studiepoeng) 10
LING4140 - Språkvitenskapelig metode (10 studiepoeng) 10
LING4150 - Språk og evolusjon (10 studiepoeng) 10
LING4160 - Linguistics Specialization C (10 studiepoeng) 10
LING4170 - Lingvistisk fordypningsemne D (10 studiepoeng) 10
LING4171 - Linguistics specialization E (10 studiepoeng) 10
LING4172 - Linguistics specialization F (10 studiepoeng) 10
LING4181 - Rettleia lesing i lingvistikk (10 studiepoeng) 10
LING4190 - Masteroppgave i lingvistikk (60 studiepoeng) 60
MAS1510 - Innføring i norrøn og keltisk kultur (10 studiepoeng) 10
MAS1511 - Norrøn og keltisk mytologi (10 studiepoeng) 10
MAS4010 - Thesis Seminar (10 studiepoeng) 10
MAS4090 - Master's Thesis in Nordic Viking and Medieval Culture (60 studiepoeng) 60
MAS4091 - Master's Thesis in Viking and Medieval Norse Studies (30 studiepoeng) 30
NAVN1100 - Innføring i namnegransking (10 studiepoeng) 10
NAVN2161 - Namn i historisk perspektiv (10 studiepoeng) 10
NAVN2162 - Personnamn (10 studiepoeng) 10
NAVN4161 - Namn i historisk perspektiv (10 studiepoeng) 10
NAVN4162 - Personnamn (10 studiepoeng) 10
NFI1100 - Runology - General Introduction (10 studiepoeng) 10
NFI1101 - Norrøn grammatikk og eldre språkhistorie (10 studiepoeng) 10
NFI1320 - Norrøn litteratur 1 (Nordisk litteratur fram til 1500) (10 studiepoeng) 10
NFI2101 - Runology – Runic Inscriptions from the Migration Period to the Viking Age (10 studiepoeng) 10
NFI2102 - Runology - Runic Inscriptions of the Middle Ages (10 studiepoeng) 10
NFI2120 - Old Norse Palaeography, Codicology and Medieval Manuscript Culture (10 studiepoeng) 10
NFI2300 - Norrønt tekststudium (10 studiepoeng) 10
NFI3080 - Veiledet lesning i middelalderstudier (10 studiepoeng) 10
NFI4080 - Veiledet lesning i middelalderstudier (10 studiepoeng) 10
NFI4100 - Runology - General introduction (10 studiepoeng) 10
NFI4102 - Norrøn grammatikk, varierende emner (10 studiepoeng) 10
NFI4111 - Old Norse Palaeography, Codicology and Medieval Manuscript Culture (10 studiepoeng) 10
NFI4112 - Old Norse Rhetoric and Poetics in a European Context (10 studiepoeng) 10
NFI4120 - Old Norse - language and texts (10 studiepoeng) 10
NFI4121 - The Poetic Edda - from Orality to Literacy (10 studiepoeng) 10
NFI4122 - Runology - Runic Inscriptions of the Middle Ages (10 studiepoeng) 10
NFI4123 - Runology – Runic Inscriptions from the Migration Period to the Viking Age (10 studiepoeng) 10
NFI4190 - Masteroppgave i norrøn filologi (60 studiepoeng) 60
NFI4402 - Current Research in Medieval Studies II with focus on Literary sources (10 studiepoeng) 10
NOAS1100 - Innføring i norsk som andrespråk (10 studiepoeng) 10
NOAS2101 - Norsk språkstruktur i et andrespråksperspektiv (10 studiepoeng) 10
NOAS2102 - Andrespråksundervisning og andrespråkslæring (10 studiepoeng) 10
NOAS2105 - Skriftkyndighet i et andrespråksperspektiv: lesing og skriving (10 studiepoeng) 10
NOAS2301 - Litteratur i en flerkulturell kontekst (10 studiepoeng) 10
NOAS4101 - Andrespråksforskning i faghistorisk lys (10 studiepoeng) 10
NOAS4102 - Andrespråkstilegnelse og andrespråkslæring (10 studiepoeng) 10
NOAS4103 - Grammatiske emner i et andrespråksperspektiv (10 studiepoeng) 10
NOAS4105 - Skriftkyndighet i et andrespråksperspektiv: lesing og skriving (10 studiepoeng) 10
NOAS4180 - Veiledet lesning for master i Norsk som andrespråk (10 studiepoeng) 10
NOAS4190 - Masteroppgave i norsk som andrespråk (60 studiepoeng) 60
NOAS4195 - Masteroppgave i norsk som andrespråk (30 studiepoeng) 30
NOR1100 - Norsk grammatikk (10 studiepoeng) 10
NOR1107 - Dialektologi og sosiolingvistikk i Norden 1 (10 studiepoeng) 10
NOR1108 - Klarspråk - korrekt og forståelig norsk (10 studiepoeng) 10
NOR1300 - Nordisk, særlig norsk, litteratur 1800-2000 (20 studiepoeng) 20
NOR1301 - Nordisk litteratur 1500-1800 (10 studiepoeng) 10
NOR1302 - Nordisk barne- og ungdomslitteratur 1 (10 studiepoeng) 10
NOR1403 - Norwegian World Literature (10 studiepoeng) 10
NOR2101 - Norsk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
NOR2111 - Syntaks og morfologi (10 studiepoeng) 10
NOR2119 - Grammatikalisering i skandinaviske språk (10 studiepoeng) 10
NOR2120 - Dialektologi og sosiolingvistikk i Norden 2 (10 studiepoeng) 10
NOR2310 - Nordisk, særleg norsk, barne- og ungdomslitteratur 2 (10 studiepoeng) 10
NOR2311 - Nordisk samtidslitteratur (10 studiepoeng) 10
NOR2312 - Sammensatte tekster i norskfaget (10 studiepoeng) 10
NOR2320 - Epokestudium i nordisk litteratur A (10 studiepoeng) 10
NOR2340 - Sjangerstudium i nordisk litteratur A (10 studiepoeng) 10
NOR2360 - Motiv- og temastudium i nordisk litteratur A (10 studiepoeng) 10
NOR2369 - Motiv- og temastudium i nordisk litteratur E (10 studiepoeng) 10
NOR2380 - Forfatterskapsstudium i nordisk litteratur A (10 studiepoeng) 10
NOR2400 - Litterær analyse, teori og metode i nordisk litteratur (10 studiepoeng) 10
NOR2415 - Contemporary Scandinavian Film: Cultural, Aesthetic and Literary Approaches (10 studiepoeng) 10
NOR2440 - Sjangerstudium i nordisk litteratur B (10 studiepoeng) 10
NOR3090 - Bacheloroppgave i nordisk (10 studiepoeng) 10
NOR4090 - Masteroppgave i nordisk, Lektorprogrammet (60 studiepoeng) 60
NOR4091 - Masteroppgave i nordisk, Lektorprogrammet (30 studiepoeng) 30
NOR4100 - Vitskapsteori i nordisk, særleg norsk, språkvitskap (10 studiepoeng) 10
NOR4103 - Norsk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
NOR4117 - Nordisk syntaksvariasjon i tid og rom (10 studiepoeng) 10
NOR4119 - Grammatikalisering i skandinaviske språk (10 studiepoeng) 10
NOR4120 - Dialektologi og sosiolingvistikk i Norden 2 (10 studiepoeng) 10
NOR4155 - Fordypningsemne i nordisk grammatikk (10 studiepoeng) 10
NOR4180 - Veiledet lesing i nordisk språkvitenskap (10 studiepoeng) 10
NOR4190 - Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, språkvitenskap (60 studiepoeng) 60
NOR4195 - Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, språkvitenskap (30 studiepoeng) 30
NOR4304 - Edisjonsfilologi (10 studiepoeng) 10
NOR4308 - Tekstbedømmelse og forlagsarbeid (10 studiepoeng) 10
NOR4310 - Nordisk, særleg norsk, barne- og ungdomslitteratur 2 (10 studiepoeng) 10
NOR4312 - Litteraturdidaktikk (10 studiepoeng) 10
NOR4314 - Litteraturkritikk (10 studiepoeng) 10
NOR4320 - Epokestudium i nordisk litteratur A (10 studiepoeng) 10
NOR4340 - Sjangerstudium i nordisk litteratur C (10 studiepoeng) 10
NOR4360 - Motiv- og temastudium i nordisk litteratur C (10 studiepoeng) 10
NOR4380 - Forfatterskapsstudium i nordisk litteratur A (10 studiepoeng) 10
NOR4390 - Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, litteraturvitenskap (60 studiepoeng) 60
NOR4395 - Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, litteraturvitenskap (30 studiepoeng) 30
NOR4401 - Litteraturformidlingens sjangre (5 studiepoeng) 5
NOR4402 - Den litterære institusjon (10 studiepoeng) 10
NOR4410 - Nordisk samtidslitteratur (10 studiepoeng) 10
NOR4430 - Faghistorie og forskningspraksis i nordisk litteraturvitenskap (10 studiepoeng) 10
NOR4440 - Sjangerstudium i nordisk litteratur D (10 studiepoeng) 10
NOR4450 - Teoretiske innfallsvinkler til masteroppgave i nordisk litteratur (10 studiepoeng) 10
NOR4455 - NORDKURS Sommerkurs i nordisk språk og litteratur (10 studiepoeng) 10
NOR4460 - Motiv- og temastudium i nordisk litteratur D (10 studiepoeng) 10
NOR4469 - Motiv- og temastudium i nordisk litteratur E (10 studiepoeng) 10
NOR4490 - Masteroppgave i litteraturformidling (30 studiepoeng) 30
NOR4491 - Prosjektbeskrivelse i litteraturformidling (5 studiepoeng) 5
NOR4900 - Nordisk prosjektsemester (30 studiepoeng) 30
NOR4910 - Praksisemne for studieretning i litteraturformidling (10 studiepoeng) 10
NORINT0105M - Innføring i norsk (5 studiepoeng) 5
NORINT0110 - Norsk for internasjonale studenter, trinn 1 (15 studiepoeng) 15
NORINT0110IN - Norsk for internasjonale studenter, trinn 1, intensiv (15 studiepoeng) 15
NORINT0114 - Norsk for internasjonale studenter, 60-timers innføringskurs (10 studiepoeng) 10
NORINT0120 - Norsk for internasjonale studenter, trinn 2 (15 studiepoeng) 15
NORINT0130 - Norsk for internasjonale studenter, trinn 3 (20 studiepoeng) 20
NORINT0141 - Norsk for internasjonale studenter, trinn 4 skriftlig (5 studiepoeng) 5
NORINT0142 - Norsk for internasjonale studenter, trinn 4 muntlig (5 studiepoeng) 5
NORINT0190 - Fonetikk for internasjonale studenter (5 studiepoeng) 5
NORINT0500 - Norwegian Life and Society - samfunnskurset (10 studiepoeng) 10
NORINT1110 - Norsk grammatikk i et fremmedspråksperspektiv (10 studiepoeng) 10
NORINT1111 - Norsk uttale i et fremmedspråksperspektiv (10 studiepoeng) 10
NORINT1310 - Norsk samtidslitteratur - en innføring for internasjonale studenter (10 studiepoeng) 10
NORINT2014 - Litteratur og samtid - norsk litteratur fra 1850 til 1980 (10 studiepoeng) 10
NORINT2112 - Tekstkompetanse i et fremmedspråksperspektiv (10 studiepoeng) 10
NORINT2115 - Dialektar, nynorsk og språkhistorie i eit framandspråksperspektiv (10 studiepoeng) 10
RETKOM1102 - Tekst og kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
RETKOM2102 - Samtaleanalyse (10 studiepoeng) 10
RETKOM2103 - Diskursanalyse (10 studiepoeng) 10
RETKOM2104 - Moderne retorikk (10 studiepoeng) 10
RETKOM2160 - Nordisk sakprosa (10 studiepoeng) 10
RETKOM3104 - Prosjektarbeid i retorikk (10 studiepoeng) 10
RETKOM4101 - Vitenskapsteoretisk studium innen retorikk og språklig kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
RETKOM4102 - Retorisk fordypningsemne A (10 studiepoeng) 10
RETKOM4104 - Prosjektarbeid i retorikk (10 studiepoeng) 10
RETKOM4110 - Metoder i tekst- og kommunikasjonsforskning (10 studiepoeng) 10
RETKOM4111 - Retorisk fordypningsemne B (10 studiepoeng) 10
RETKOM4112 - Retorisk fordypningsemne C (10 studiepoeng) 10
RETKOM4113 - Retorisk fordypningsemne D (10 studiepoeng) 10
RETKOM4160 - Nordisk sakprosa (10 studiepoeng) 10
RETKOM4180 - Veiledet lesning i retorikk (10 studiepoeng) 10
RETKOM4190 - Masteroppgave i retorikk og språklig kommunikasjon (60 studiepoeng) 60
RETKOM4195 - Masteroppgave i retorikk og språklig kommunikasjon (30 studiepoeng) 30
SPR4110 - Språk og kommunikasjon i det flerkulturelle samfunnet (10 studiepoeng) 10
SPR4120 - Språkholdninger (10 studiepoeng) 10
VMS4100 - Philological theory and Method (10 studiepoeng) 10
VMS4101 - Medieval manuscript culture (10 studiepoeng) 10
VMS4190 - Master's thesis in Viking and Medieval Studies (60 studiepoeng) 60
VMS4195 - Master's thesis in Viking and Medieval Studies (30 studiepoeng) 30
VMS4200 - Philology in an interdisciplinary perspective (10 studiepoeng) 10