90-gruppe – Lektorprogrammet Programspesialisering i nordisk, særlig norsk, språk- og litteraturvitenskap (UVM5-LEKT90-NOR)

Om emnegruppen

Gjennom masterstudiet i nordisk, særlig norsk, språk og litteratur tilegner studentene seg grundige kunnskaper innenfor visse fagområder. Den enkelte student har stor frihet til å følge sine egne faglige interesser innenfor nordiskfaget. Gjennom emnestudiene får studentene en dypere forståelse av vitenskapelige problemstillinger, og gjennom arbeidet med masteroppgaven får de praktisk erfaring med selvstendig vitenskapelig arbeid.

Innenfor masterspesialiseringen i nordisk kan studentene velge mellom to varianter. En med masteroppgave på 30 studiepoeng og én med masteroppgave på 60 studiepoeng.

Oppbygging

Programspesialisering med masteroppgave på 30 studiepoeng

10 studiepoeng forberedende arbeid til masteroppgaven.

50 studiepoeng som velges av studenten. Emnene skal være på 4000-nivå. Minst 30 av disse må være nordiskfaglige, med NOR-, NOAS, eller RETKOM-koder på 4000-nivå. Dersom det er relevant for masteroppgaven, kan de 20 resterende etter samråd med faglærer være ikke-nordiskfaglige emner.

Masteroppgave på 30 studiepoeng NOR4091 – Masteroppgave i nordisk, Lektorprogrammet.


Programspesialisering med masteroppgave på 60 studiepoeng

10 studiepoeng forberedende arbeid til masteroppgaven.

20 studiepoeng med NOR-, NOAS,- eller RETKOM-kode på 4000-nivå, som velges av studenten. Dersom det er relevant for masteroppgaven, kan de 20 resterende etter samråd med faglærer være ikke-nordiskfaglige emner.

Masteroppgave på 60 studiepoeng NOR4090 – Masteroppgave i nordisk, Lektorprogrammet.

Emner i emnegruppen

Du kan velge blant emner med NOR-, NOAS eller RETKOM-koder på 4000- nivå.

Før våren 2013 kunne studener som skrev litterær masteroppgave velge emnene NOR4300 – Faghistorisk innføring i nordisk, særlig norsk, litteraturvitenskap (nedlagt) og LIT4000 – Litteraturvitenskapelig forskningspraksis istedet for emnet NOR4430 – Faghistorie og forskningspraksis i nordisk litteraturvitenskap.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • UVM5-LEKT-09
  • LEKT-09-NOR

Annet

Opptakskrav

For studenter som allerede har studierett på Lektorprogrammet

Følgende emner/emnegrupper må være bestått før oppstart med programspesialiseringen (masterdelen) av lektorprogrammet:

 

.              Emnegruppe på 80 studiepoeng innenfor de fastlagte studieløpene (fag 1)

.              Minst 50 studiepoeng i 60-gruppen innenfor de fastlagte studieløpene (fag 2)

.              Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) på 60 studiepoeng inkludert Ex.paed og obligatorisk praksis

.              Ex.phil

 

For studenter som er registrert i Lektor- og adjunktprogrammet (LAP) gjelder egne opptaksregler. For detaljer se:

http://www.uio.no/studier/program/lap/opptak_programspesialisering.html