Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

25. oktober

Eksamensordning

Mappelevering.

Innleveringsfrist: 15. november kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Innlevering

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. des. 2020 10:05