Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 17. jan. 2019 16:31

Kjære alle,

Vårens timeplan for seminarene er nå oppdatert.

 

Studieadministrasjonen v/IAKH

Publisert 4. des. 2018 17:21

Den eksakte timeplanen er ikke klar, men kommer før undervisningsstart. 

Det er litt ulik struktur på de to seminarene: den ene gruppen vil ha flere undervisningsøkter på 2 timer, mens den andre vil ha færre, men lengre økter (3-4 timer). Det totale timeantallet vil være likt.