Innlevering av eksamensoppgave og fuskeerklæring …

Innlevering av eksamensoppgave og fuskeerklæring skjer i Fronter innen kl. 14.00 fredag 6. juni. Det vil ikke være mulig å levere oppgaven etter dette tidspunkt, det er derfor viktig at alle gjør seg kjent med fremgangsmåten.

Brukerveiledning for innlevering i Fronter finner du på nettsidene om Fronter ved IFIKK. Husk også å gjøre deg kjent med oppgavemalen for eksamensbesvarelsen som du finner via linken ovenfor. Det er med denne du skal levere eksamensbesvarelsen din.

Desom du får problemer kan du kontakte Erlend Bronken via "erlend.bronken@ifikk.uio.no" eller Tlfnr (+47)22 85 69 11/ (+47)22 85 77 51.

Publisert 26. mars 2008 15:52 - Sist endret 25. apr. 2008 15:09