Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet utgår dessverre våren 2021 pga. Covid-19-pandemien.

 

Antikkens Roma var sentrum for den romerske kulturen gjennom hele sin historie. Dette emnet utforsker antikkens Roma fra et tverrfaglig perspektiv. Undervisningen tar utgangspunkt i at emnet foregår i Roma og skjer derfor nettopp  i tilknytning til sentrale antikke steder, museer og minnesmerker primært i byen Roma, Med disse som utgangspunkt belyses antikkens Roma imidlertid ikke bare fra en arkeologisk synsvinkel, men tar sikte på å være genuint tverrfaglig, dvs. at byen også belyses ut fra en litterær, historisk, kulturhistorisk og religionsvitenskapelig  vinkel. Innenfor denne rammen vil valg av tematisk vinkling, kronologisk avgrensning og/eller utvalg av monumenter kunne variere (se semesterstiden for ytterligere opplysninger).

For å gjennomføre emnet, må du være med på alle ekskursjoner og all monumentbasert undervisning. Du må regne med lange dager til fots, til tider i ulendt terreng. Du må derfor ha god utholdenhet og generelt god helsetilstand for å delta på emnet, og du kan ikke påregne tilrettelegging eller god fremkommelighet på de stedene som besøkes.

Hva lærer du?

Når du har avlagt eksamen i emnet, har du:

 • kunnskaper om de historiske, litterære, kunsthistoriske og urbanistiske aspektene ved den antikke romerske kultur
 • grunnleggende forståelse for det antikke, romerske samfunns mekanismer
 • kjennskap til tverrfaglige, antikkvitenskapelige problemstillinger
 • erfaring med håndtering av forskjellige kategorier kilder (monumenter, tekster), og du kan bruke disse i din egen analyse

Opptak og adgangsregulering

Du søker om opptak til dette emnet via Søknadsweb i perioden 1. oktober - 25. november.

I Søknadsweb må du laste opp:

 • karakterutskrift fra hjemuniversitet
 • eventuell dokumentasjon på studier inneværende semester som er relevant for opptaket, f.eks hvilket studieprogram du er tatt opp på eller hvilke emner du er eksamensmeldt i.

Du trenger ikke laste opp dokumentasjon på studiepoeng avlagt ved UiO.

Du kan bli bedt om å dokumentere generell studiekompetanse (GSK) dersom dette ikke er registert. Mer informasjon om krav til GSK ved UiO

For å kunne få opptak, må du levere fullstendig søknad. I tillegg må du være kvalifisert. Se obligatoriske forkunnskapskrav lenger ned på siden.

Svar på søknaden får du 1. desember i Søknadsweb og på e-post.

Rangering av søkere

Søkere til emnet blir rangert, i hovedsak etter studierett. Les om vår rangering og prioritering av søkere.

Dersom du får tilbud om plass på emnet, må du gjøre følgende:

Behov for eller lyst til å ta påbygningsemne på 5 studiepoeng?

Med opptak til ANT2210 får du anledning til å bli registrert til eksamen i ANT2211 – Antikkens Roma - påbygning.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

 • minimum 10 poeng antikkrelaterte emner
 • minimum 60 studiepoeng avlagt senest semesteret før utreise

Undervisning

Undervisningen vil bli konsentrert til ca. seks uker med intensiv undervisning ved Det norske institutt i Roma. Undervisningen er i hovedsak monumentbasert. Det blir en blanding av undervisning på instituttet og ekskursjoner. 

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

 • frammøte første dag
 • deltagelse på alle ekskursjoner
 • minimum tilstedeværelse på 80% for resten av undervisningen

Undervisningsplanen med tidspunkter kan bli endret. Studentene må derfor være forberedt på at tidspunkter for omvisninger, forelesninger og ekskursjoner kan bli endret innenfor den angitte tidsperioden.

ANT2210 – Antikkens Roma og ANT2211 – Antikkens Roma - påbygning - Den augusteiske gullalder - påbygning (5 sp) har sammenfallende undervisning, og studenter som tar begge emner vil kunne få 15 studiepoeng til sammen.

Undervisningen legges opp slik at studenter som ønsker det, skal kunne ta emnene i Roma og Athen i samme semester. Følgende emne har undervisning i Athen:

Eksamen

3-dagers hjemmeeksamen på 7-9 sider à 2300 tegn.

Du leverer besvarelsen i Inspera.Du plikter å gjøre deg kjent med innlogging og innlevering i forkant av frist for innlevering av hjemmeeksamen. Du må bruke UiO-brukernavn og passord for å få levert.

Alle obligatoriske undervisningsaktiviteter må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver (merk at eksamensformen fram til og med våren 2019 var semesteroppgave)

Sensorveiledning vår 2019

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Evaluering av emnet

Instituttet har samlet alle sine emneevalueringer på instituttets studiekvalitetssider

Annet

Antall deltakere er maksimum 25, minimum 5. Deltakere ordner og betaler selv for reise og opphold i Roma. Det norske institutt i Roma har noen tips til besøkende om blant annet overnatting.

Studenter som har fått opptak til emnet kan søke om plass i studentleilighet, se lenke for pris og mer info.

Generell informasjon om IFIKKs utenlandsemner

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Emnet utgår våren 2021.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk