Dette emnet er nedlagt

Tidligere eksamensoppgaver

Vær oppmerksom på at tidligere gitte eksamensoppgaver ikke under noen omstendigheter bør sees som en mal for hvordan fremtidige oppgaver vil se ut.

Sist endret 14. sep. 2011 15:11 av Karen Skadsheim Sikkeland
Sist endret 9. jan. 2012 13:58 av Karen Skadsheim Sikkeland
Sist endret 12. nov. 2013 12:40 av Karen Skadsheim Sikkeland
Sist endret 27. feb. 2014 10:18 av Rita Hjorteset