Datoer og frister

Disse datoene og fristene er viktige for studenter på EXPHIL03 høst 2018. (Med forbehold om endringer.)

16. august Frist for å søke plass på undervisningen for programstudenter.
20-24. august Undervisningsstart. Forelesningene, og seminargrupper med nummer på 100, starter denne uken.
21. august Studentweb åpner for påmelding til emner med ledige plasser. Hvis det fortsatt er ledige plasser på seminargruppene, vil det være mulig å melde seg på/bytte til grupper som begynner i uken 27.-31.august. Du kan selv bytte til grupper med ledig kapasitet i StudentWeb.
Dersom du har tungtveiende grunner til å bytte til en gruppe som er full, kontakt henvendelser@ifikk.uio.no.
24. august Absolutt siste frist for å bytte seminargruppe.
27-31. august Seminargrupper med nummer på 200 starter denne uken.

10. september kl. 12:00

Frist innlevering av første obligatoriske oppgave for grupper med nummer på 100. Oppgaven leveres inn i Canvas.
Ved behov for utsatt innlevering grunnet sykdom må du ta kontakt før fristen utløper. Det gis ikke under noen omstendighet lenger frist med innlevering enn til fredag 14. september kl. 12.00.
17. september kl. 12:00 Frist innlevering av første obligatoriske oppgave for grupper med nummer på 200. Oppgaven leveres inn i Canvas.
Ved behov for utsatt innlevering grunnet sykdom må du ta kontakt før fristen utløper. Det gis ikke under noen omstendighet lenger frist med innlevering enn til fredag 21. september kl. 12.00.
22. oktober kl. 12:00 Frist innlevering av andre obligatoriske oppgave for grupper med nummer på 100. Oppgaven leveres inn i Canvas.
Ved behov for utsatt innlevering grunnet sykdom må du ta kontakt før fristen utløper. Det gis ikke under noen omstendighet lenger frist med innlevering enn til fredag 26. oktober kl. 12.00.
29. oktober kl. 12:00 Frist innlevering av andre obligatoriske oppgave for grupper med nummer på 200. Oppgaven leveres inn i Canvas.
Ved behov for utsatt innlevering grunnet sykdom må du ta kontakt før fristen utløper. Det gis ikke under noen omstendighet lenger frist med innlevering enn til fredag 2. november kl. 12.00.
13. november Frist for å bytte fra seminarvariant til selvstudium.
20. november Frist for å trekke seg fra eksamen.
4. desember4. desember4. desember4. desember Eksamen: 09:00 - 13:00 eksamen for selvstudium (skoleeksamen) og 09:30 - 12:00 eksamen for seminarvarianten (hjemmeeksamen med opplasting av semesteroppgave og eksamensspørsmål). Begge foregår i Inspera.
18. desember Utsatt eksamen for seminarvarianten (kun eksamensspørsmål) for studenter med gyldig forfall til første eksamen. For semesteroppgaven settes det en egen utsatt frist for hver kandidat på basis av innlevert dokumentasjon. Det avholdes ikke utsatt eksamen på selvstudiumsvarianten.

 

Publisert 23. mai 2018 16:02 - Sist endret 31. mai 2018 13:48