Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

23. november

Eksamensordning

Skriftlig eksamen.

Tid: 7. desember kl. 09:00 (4 timer).

Sted:

Du må sjekke hvor du skal møte i Studentweb, siden det er flere eksamenslokaler.

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 4. januar

Obligatorisk muntlig gruppefremlegg

Obligatorisk fremmøte

Skriftlig utkast til gruppepresentasjon i Canvas

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. jul. 2020 01:15