Dette emnet er nedlagt

FIL2100 – Fordypning - Metafysikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Innholdet varierer mellom hver gang kurset holdes. Se emnets semestersider for ytterligere informasjon.

Hva lærer du?

Du vil få styrket din dybdekunnskap om utvalgte metafysiske problemstillinger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

FIL1100 eller tilsvarende.

Undervisning

8 dobbelttimer seminarundervisning og tilbakemelding underveis med utgangspunkt i individuelle hjemmearbeider.

Eksamen

Ett innlevert arbeid og 2 timers skoleeksamen. Det innleverte arbeidet karaktersettes. Både skoleeksamen og det innleverte arbeidet må være bestått for at eksamen er bestått. Ved utregning av den endelige karakteren teller det innleverte arbeidet 1/3 og skoleeksamen 2/3. Det brukes bokstavkarakterer.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Vanligvis en gang i året

Eksamen

Sammenfallende med undervisningssemester

Undervisningsspråk

Norsk