FIL2101 – Fordypning - Bevissthetsfilosofi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette kurset går dypere inn i noen av bevissthetsfilosofiens hovedtemaer. Det vil ha to varianter med en felles kjerne omkring hovedspørsmålet om hva bevissthet overhodet er:

  • En variant vil konsentrere seg om de sentrale kjennemerker ved bevissthet, og blant annet diskutere den filosofiske tradisjonens tilnærminger til egenskapene til de ulike typer av bevissthetsinnhold, fra sansekvalia til innholdet ved tanker og forestillinger.
  • En annen variant vil fokusere på hva slags teori vi kan ha om hva bevissthet er, om hvordan bevissthet kan finnes i den fysiske verden, og om hvordan filosofiske syn på bevissthet forholder seg til spesialvitenskapers ulike tilnærmeringer.

Hva lærer du?

Du får styrket kjennskap til bevissthetsfilosofiske teorier og problemer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende bevissthetsfilosofisk kompetanse, f.eks. gjennom FIL1101.

Undervisning

8 dobbeltimer seminarundervisning, muntlige presentasjoner med påfølgende diskusjoner samt 2 skriftlige obligatoriske hjemmearbeider med faglig tilbakemelding.

Eksamen

Innlevering av ett skriftlig arbeide mot slutten av semesteret samt 2 timers skoleeksamen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Annet

Holdes andre halvdel av vårsemesteret. Undervises første gang våren 2004.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk