Semesterside for FIL2207 - Høst 2006

Semesteroppgaven: Oppgavetekst finner du her . Oppgaven skal leveres på instituttets ekspedisjonskontor i 4. etg. Niels Treschows hus senest onsdag 6. desember innen kl. 14.00. Full instruks for innlevering av semesteroppgave finnes her . Husk at oppgaven skal leveres i 2 eksemplarer.

9. nov. 2006 16:31

Rettede obliger: Ferdig rettede obliger kan hentes på ekspedisjonskontoret i 4. etg. Niels Treschows hus fra og med torsdag 26. oktober etter klokka 11.00. Studenter som ikke har fått sin oblig godkjent vil få et nytt forsøk, og bearbeidet besvarelse må leveres hos ekspedisjonen senest torsdag 2. november innen klokka 14.00. Dette er en absolutt frist, så det er viktig at alle henter sine besvarelser så snart de foreligger.

25. okt. 2006 16:55

Oppgavetekst til kvalifiserende oppgave:

En ukjent attentatsmann beveger fingeren i avtrekkerbøylen, avfyrer skuddet, skyter presidenten, dreper ham og kaster landet ut i politisk kaos. Hvor mange handlinger utfører attentatsmannen? Redegjør kort for to ulike svar på dette spørsmålet. Hvilket svar synes du selv virker rimeligst? Begrunn.

28. sep. 2006 15:50