FIL2305V – Filosofi som metode - i skolen (EVU-emne med kursavgift)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I den nye stortingsmeldingen, Kultur for læring, blir det eksplisitt fokusert på filosofi som et sentralt redskap for bedre å kunne tilegne seg kunnskap i alle fag, samt bedre å kunne utvikle seg som reflekterende og språklig samhandlende menneske. Fra 1970-tallet har det vært en voksende interesse for filosofi som en samtale- og kommunikasjonsform som kan utfordre og utfylle pedagogiske metoder og perspektiver. Kjernen er at hvis vi lærer oss å like å tenke (analysere, klargjøre, problematisere etc.), så vil vi også lære. I dag benyttes filosofi som metode i en rekke grunnskoler og videregående skoler i blant annet England, USA og Sverige, men også i Norge har man i de senere år med stort hell forsøkt å praktisere filosofiske tilnærmingsmåter og å føre filosofiske samtaler i skoler.

Hva lærer du?

Kurset skal i hovedsak bidra til å øke refleksjonen over hvordan kunnskapstilegnelse og forståelse foregår, samt gi et filosofisk perspektiv på samtalen. Kjernen i en filosofisk samtale kan betraktes som et sted der (i) man lærer teknikker og samtaleformer som siden kan anvendes i alle fag (ii) man lærer seg til/oppdager å se de filosofiske grunnlagsproblemene

Opptak og adgangsregulering

Kursdeltakelse koster kr 5000,- Semesteravgift og kursmateriell kommer i tillegg.

Påmeldingsskjema (pdf-format)

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse. Det gjøres oppmerksom på at generell studiekompetanse ikke gir automatisk studierett til emnet.

Anbefalte forkunnskaper

Kurset er rettet primært mot lærere og skoleledere på alle trinn, men er også relevant for andre interesserte fra skole- og helsesektoren.

Undervisning

Veiledning tilbys i form av gruppearbeid hvor kursdeltakerne leser og kommenterer hverandres semesteroppgaver, og hvor kursansvarlig gir veiledning på Classfronter. Fortløpende kursinformasjon og faglig dialog foregår også på Classfronter.
Det vil være 3 samlinger, hver på 2 dager (fredag og lørdag) basert på forelesninger og innlegg fra deltakerne, samt filosofiske samtaler. Totalt gis det 30 undervisningstimer. Hver gang settes det av tid til diskusjon og spørsmål.

Kursansvarlig: Håvard Løkke, havard.lokke@ifikk.uio.no,
Inga Bostad, tel: 22 85 63 64/ 68 96, inga.bostad@admin.uio.no

Eksamen

Veiledning tilbys i form av gruppearbeid hvor kursdeltakerne leser og kommenterer hverandres semesteroppgaver, og hvor kursansvarlig gir veiledning på Classfronter. Fortløpende kursinformasjon og faglig dialog foregår også på Classfronter. Eksamen består av en semesteroppgave på ca. 10 sider med leveringsfrist 11. desember.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Bestemte semestre

Eksamen

Bestemte semestre

Undervisningsspråk

Norsk