Kandidatnummer

Alle er nå blitt kandidatnummerert, og dere finner kandidatnummeret i Studentweb. Vennligst bruk kandidatnummeret, ikke navn, når dere leverer essayet som er en del av mappeevalueringen. Se ellers Fronterinnstruksen under Tid og sted for eksamen for mer informasjon.

Publisert 12. mars 2015 19:52