Dette emnet er nedlagt

FIL4001 – Skrivekurs for mastergradsstudenter

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset er et skrivekurs for nye masterstudenter (også de som overføres fra hovedfag). Ting som diskuteres er essay- og oppgaveformen og retorisk oppbygging av slike arbeider, bruk av Word (fotnoter, indeks, innholdsfortegnelse, illustrasjoner og andre praktiske ting), litteraturreferanser og sitater samt opplæring i bruk av relevante bibliografiske databaser og fulltekstdokumenter.

Hva lærer du?

Du lærer viktige søketeknikker og blir fortrolig med ulike verktøy for å skaffe til veie grunnlagsinformasjon for filosofiske arbeider. Du lærer også å bruke tekstbehandling til å lage filosofiske arbeider som tilfredsstiller akademiske krav.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak ved masterstudiet i filosofi

Anbefalte forkunnskaper

Det forventes at deltakerne har tidligere erfaring med bruk av tekstbehandling, fortrinnsvis Microsoft Word eller tilsvarende, samt biblioteksbasen BIBSYS.

Undervisning

Et tre timers seminar samt en to timers biblioteksopplæring i begynnelsen av semesteret.

Eksamen

Kurset er godkjent/ikke-godkjent basert på deltakelse.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Annet

Kurset er obligatorisk for masterstudentene og skal gjennomføres før mastergradsoppgaven eller mastergradsessayet påbegynnes.

Fakta om emnet

Studiepoeng

0

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk