Dette emnet er nedlagt

FIL4270 – Erkjennelsesteori II med lite essay

Kort om emnet

Kurset går i dypden på utvalgte erkjennelsesteoretiske problemer. De viktigste relaterte filosofiske bidragene tolkes og settes opp mot hverandre.

Hva lærer du?

Emnet skal det styrke faglig bredde samtidig som essayet skal legge grunnlag for ytterlige fordypning, f.eks. gjennom mastergradsoppgave.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Overlappende emner

Overlapper 5 studiepoeng mot FIL2200 og 10 studiepoeng mot FIL4260 og FIL4280

Undervisning

8 dobbelttimer forelesning felles med lavere grad som følges opp med 6 dobbelttimer seminar med ukentlige innleveringer.

Eksamen

4 timers skoleeksamen samt et lite essay med utgangspunkt i kurset.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Annet

Undervises første gang våren 2004

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Undervisningsspråk

Norsk