Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Innholdet vil variere fra år til år, men vil ta utgangspunkt i aktuelle, sentrale problemstillinger innenfor etiske teorier, moralske dilemmaer, rettsfilosofiske teorier og annen praktisk filosofi. Studiet vil ta utgangpunkt i filosofiske tekster, normalt aktuelle forskningsartikler og originaltekster.

Hva lærer du?

Emnet skal det styrke faglig bredde samtidig som essayet skal legge grunnlag for ytterlige fordypning, f.eks. gjennom mastergradsoppgave.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Opptak til masterprogrammet i filosofi.

Studenter tatt opp til andre programmer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Det er ikke anledning til å avlegge eksamen i dette emnet uten innvilget undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel å ha tatt FIL1003 – Etikk eller tilsvarende.

Overlappende emner

Undervisning

14 dobbelttimer seminar. Undervisningen er felles med FIL4300 – Etikk. Det forventes aktiv deltakelse fra studentenes side i form av presentasjoner, diskusjoner eller fremlegg underveis på seminaret.

Eksamen

4-timers skoleeksamen samt et lite essay med utgangspunkt i kurset. Skoleeksamen er den samme som for FIL4320 – Etikk med stort essay. Eksamen og essay sensureres separat, og ved utregning av samlet karakter teller skoleeksamen 40% og essayet 60%. Essayet skal du levere i Fronter.

Når du skriver essay, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til essayet. Det forutsettes at utkastet tilfredsstiller visse minimuskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt av faglærer i forbindelse med undervisningen. Din rett til veiledning bortfaller dersom du ikke leverer utkast innen fastsatt frist, eller dersom utkastet ikke tilfredsstiller de fastsatte minimumskrav.

 

Tidligere eksamensoppgaver

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Hvordan be om begrunnelse
Hvordan klage på karakterfastsetting eller formelle feil

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Annet

Undervises første gang våren 2004

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2013

Høst 2012

Høst 2011

Vår 2011

20-poengsvarianten av emnet tilbys siste gang høsten 2013, men emnet vil fortsatt eksistere som 10-poengsemne samt kunne tas som 30-poengsemne ved siden av mastergradsessayet

Eksamen

Høst 2013

Høst 2012

Høst 2011

Vår 2011

20-poengsvarianten av emnet tilbys siste gang høsten 2013, men emnet vil fortsatt eksistere som 10-poengsemne samt kunne tas som 30-poengsemne ved siden av mastergradsessayet

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)