Dette emnet er nedlagt

GRE1306 – Gresk tekstemne grunnivå: Thukydid: Metodekapitlet og utvalg fra 4. bok

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Gjennomgåelse av en eller flere tekster knyttet sammen ved forfatter, sjanger, epoke eller tematikk

Hva lærer du?

I noen tekstemner vil oppøvelse av leseferdighet stå sentralt, mens andre i større grad vil være vinklet mot litterær og kulturell forståelse: Foruten den rent språklige forståelse av tekstene vil kunnskaper om forfatter, verk, historisk bakgrunn og typiske sjangertrekk man finner i teksten, vektlegges. For metriske tekster kreves fortrolighet med metrikkens grunnprinsipper og terminologi.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

GRE1102 – Innføring i gresk (nedlagt)

Undervisning

Alt etter teksttype og opplegg gis forelesninger og/eller seminarer i 5-12 dobbelttimer gjennom halve semesteret.

Eksamen

Skriftlig 4-timers slutteksamen

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Emnet tilbys for siste gang høsten 2005.

Eksamen

Høsten 2005

Undervisningsspråk

Norsk