Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir deg grunnleggende innføring i gammelgresk, og omfatter lesning av tekster på klassisk gresk og innøving av grammatikk.

Vi forventer at du deltar aktivt og deler erfaringer og faglig kompetanse med de andre studentene. Emnet har rask progresjon og krever jevn og god studieinnsats og mye selvstudium/hjemmearbeid (minst 10 timer i uka), i tillegg til de 8-10 timene undervisning som gis pr uke.

Hva lærer du?

Når emnet er fullført og eksamen avlagt skal du kunne:

  • lese og forstå tekster på klassisk gresk på grunnleggende nivå
  • analysere greske tekster grammatisk
  • oversette setninger fra norsk til gresk
  • forstå greske tekster innenfor en historisk og kulturell ramme

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

  • 5 studiepoeng overlapp mot GRE1103
  • 5 studiepoeng overlapp mot GRE1104

Undervisning

Seminarundervisnings som strekker seg over hele semesteret (14 uker) med 8 undervisningstimer pr uke og omfatter blant annet ukentlige, skiftlige innleveringer. I de to første undervisningsukene gir vi også undervisning i generell grammatikk. I slutten av semesteret gir en av våre masterstudenter eksamensforberedende oppgaver.

Vi forutsetter at du møter forberedt til og deltar aktivt i undervisningen. Å lære deg et språk krever at du jobber aktivt med det, helst i samhandling med andre. Du kan ikke forvente resultater i dette faget uten redelig innsats.

Obligatorisk undervisningsaktivitet:

  • ukentlige innleveringer, hvorav minst 10 må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Eksamen

To skoleeksamener, hver på 4 timer.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må den obligatoriske undervisningsaktiviteten være godkjent.

Tidligere eksamensoppgaver

 

Hjelpemidler

  • Ingen hjelpemidler er tillatt på dag 1.
  • Ordbok fra gresk til et annet språk og ordbok fra annet språk til norsk er tillatt på dag 2.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Det settes én karakter basert på en samlet vurdering av de to eksamensdelene, men begge deler må vurderes til bestått for at det skal kunne gis bestått karakter på emnet.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Prøveordning med konteeksamen i perioden 2014-2015:
Det blir på dette emnet i tillegg arrangert konteeksamen (nytt eksamensforsøk) for kandidater som stryker til eller trekker seg under eksamen. Konteeksamen blir arrangert i løpet av august. Samtlige som stryker til, eller trekker seg under, ordinær eksamen blir automatisk oppmeldt til konteeksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Instituttet har samlet alle sine emneevalueringer på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2015

Emnet går siste gang i sin nåværende form våren 2015. Emnet blir erstattet av to nye emner: GRE1001 som blir gitt fra høsten 2015 og GRE1002 som blir gitt fra våren 2016.

Eksamen

Vår 2015

Undervisningsspråk

Norsk