Dette emnet er nedlagt

GRE1307 – Gresk tekstemne grunnivå - Xenofons Hellenica

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Gjennomgåelse av en eller flere tekster knyttet sammen ved forfatter, sjanger, epoke eller tematikk

Hva lærer du?

I noen tekstemner vil oppøvelse av leseferdighet stå sentralt, mens andre i større grad vil være vinklet mot litterær og kulturell forståelse: Foruten den rent språklige forståelse av tekstene vil kunnskaper om forfatter, verk, historisk bakgrunn og typiske sjangertrekk man finner i teksten, vektlegges. For metriske tekster kreves fortrolighet med metrikkens grunnprinsipper og terminologi.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

GRE1102 – Innføring i gresk (nedlagt)

Undervisning

Alt etter teksttype og opplegg gis forelesninger og/eller seminarer i 5-12 dobbelttimer gjennom halve semesteret.

Eksamen

Skriftlig fire timers slutteksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Emnet tilbys for siste gang høsten 2005.

Eksamen

Høsten 2005

Undervisningsspråk

Norsk