Dette emnet er nedlagt

GRE1311 – Moralfilosofiske tekster: Klassiske

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Lesing og drøfting av utvalgte tekster av moralfilosofisk relevans fra klassisk tid

Hva lærer du?

Hovedelementer av klassisk gresk moralfilosofisk vokabular og tenkning tid

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

GRE1102 – Innføring i gresk (nedlagt)

Undervisning

7 dobbelttimer med oversettelse og diskusjon av klassiske tekster. 1. halvdel av semesteret.

Eksamen

Skoleeksamen på fire timer.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Emnet tilbys for siste gang høsten 2005.

Eksamen

Høsten 2005

Undervisningsspråk

Norsk