Tidligere eksamensoppgaver

Vær oppmerksom på at tidligere eksamensoppgaver ikke under noen omstendigheter bør betraktes som en mal for hvordan fremtidige eksamensoppgaver vil se ut.

Sist endret 14. sep. 2011 13:47 av Karen Skadsheim Sikkeland
Sist endret 22. juni 2012 09:08 av Karen Skadsheim Sikkeland
Sist endret 19. sep. 2013 11:30 av Rita Hjorteset
Sist endret 16. sep. 2015 11:07 av Rita Hjorteset
Sist endret 16. sep. 2015 11:10 av Rita Hjorteset
Sist endret 28. nov. 2017 16:17 av Rita Hjorteset
Sist endret 28. nov. 2017 16:19 av Rita Hjorteset
Sist endret 11. okt. 2018 15:03 av Rita Hjorteset