Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar utgangspunkt i utdrag fra én eller flere av Platons sokratiske dialoger. Totalt tekstomfang for emnet er på 20-30 sider*, avhengig av vanskelighetsgrad. Vi leser noe av teksten i fellesskap i undervisningen og diskuterer grammatikken samt stilistiske og innholdsmessige spørsmål.

* 1 side defineres som 1 side i Teubner / Oxford Classical Texts.

Hva lærer du?

  • Oversette pensumteksten(e) til norsk og fortolke den/dem
  • Analysere pensumteksten(e) grammatisk med vekt så vel på morfologi som på syntaks
  • Beherske det sentrale ordforråd i pensumteksten(e)
  • Forstå pensumteksten(e) innenfor en historisk, litteraturhistorisk, filosofisk og kulturell ramme

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

GRE1001 – Innføring i gresk I og GRE1002 – Innføring i gresk II

Undervisning

Våren 2021: Det kan komme endringer i undervisningen pga. koronaviruset. Endringer vil bli varslet.

Undervisningen på dette emnet gis som 7 dobbelttimer seminarundervisning gjennom første halvdel av semesteret.

Undervisningsformen forutsetter aktiv deltakelse fra deg som student. Vi forventer at du møter forberedt.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • kvalifiserende midttveisprøve (skriftlig eller muntlig) ca. midtveis i undervisningen.

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig også de neste to gangene emnet tilbys.

Eksamen

4 timers skriftlig skoleeksamen. OBS: Våren 2021 erstattes skoleeksamen av en 4 timers digital hjemmeeksamen grunnet Covid-19.

Obligatoriske undervisningsaktiviteter må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Sensorveiledning vår 2019

Digital hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om hjemmeeksamen i Inspera.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle emneevalueringer publiseres på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (Engelsk ved behov)