Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Gjennomgåelse av elegiske dikt fra den arkaiske periode.

Hva lærer du?

Oppøvelse av leseferdigheten står sentralt. Utover den rent språklige forståelse av tekstene og kunnskaper om forfatter, verk og historisk bakgrunn, skal studenten bli fortrolig med metrikkens grunnprinsipper og terminologi og kunne lese elegisk distikon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det er ikke anledning til å avlegge eksamen i dette emnet uten innvilget undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

GRE1102 – Innføring i gresk (nedlagt) eller tilsvarende.

Undervisning

Forelesninger og/eller seminarer en dobbelttime i uken gjennom halve semesteret.

Eksamen

4-timers skriftlig avsluttende skoleeksamen med oversettelse av et eller flere avsnitt, et spørsmål om formlære, et spørsmål om metrikk og et spørsmål om innholdet eller realia.

Tidligere eksamensoppgaver

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emneevaluering høsten 2006

Emneevaluering høsten 2007

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Emnet går siste gang høsten 2009. Erstattes av emnet "GRE1405 Lyrikk" som tilbys hvert vårsemester fra og med våren 2011.

Undervisningsspråk

Norsk