Tidligere eksamensoppgaver

Vær oppmerksom på at tidligere gitte eksamensoppgaver ikke under noen omstendigheter bør sees som en mal for hvordan fremtidige oppgaver vil se ut.

Sist endret 14. sep. 2011 13:52 av Karen Skadsheim Sikkeland
Sist endret 22. juni 2012 09:08 av Karen Skadsheim Sikkeland
Sist endret 19. sep. 2013 14:20 av Rita Hjorteset
Sist endret 16. sep. 2015 11:12 av Rita Hjorteset
Sist endret 16. sep. 2015 11:13 av Rita Hjorteset
Sist endret 28. nov. 2017 16:21 av Rita Hjorteset
Sist endret 28. nov. 2017 16:25 av Rita Hjorteset
Sist endret 11. okt. 2018 15:05 av Rita Hjorteset
Sist endret 11. okt. 2018 15:05 av Rita Hjorteset
Sist endret 11. okt. 2018 15:05 av Rita Hjorteset
Sist endret 25. nov. 2019 13:22 av Mari Johanne Bordal Hertzenberg