Semesterside for GRE1405 - Vår 2012

Sensuren er dessverre ytterligere forsinket. Publisering blir 12. juni.

8. juni 2012 14:21

Sensuren er dessverre noe forsinket. Den blir klar i studentweb i løpet av morgendagen 07.06.2012.

6. juni 2012 14:07

Siste undervisningsdag blir torsdag 9. mai kl 14.15-16.00 i 215 GM.

4. mai 2012 12:25