Dette emnet er nedlagt

GRE2312 – Moralfilosofiske tekster: Etterklassiske

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Lesing og drøfting av utvalgte tekster fra etterklassisk tid.

Hva lærer du?

Hovedlinjer i etterklassisk moralfilosofisk tenkning

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For å ta tekstemner på 2000-nivå, må man først ha fulgt tekstemner i et omfang av 20 studiepoeng på 1000-nivå.

Undervisning

7 dobbelttimer med oversettelse og diskusjon av klassiske tekster. 2. halvdel av semesteret.

Eksamen

Skoleeksamen på fire timer

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Emnet tilbys for siste gang høsten 2005.

Eksamen

Høsten 2005

Undervisningsspråk

Norsk