Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gjennomgår Ibsens skuespill fra Et Dukkehjem til Rosmersholm med vekt på den samtidige mottakelsen av dramaene som idéhistorisk kilde.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet forventes det at studenten har tilegnet seg:

• evnen til å vurdere og formidle sentrale trekk ved Ibsens forfatterskap
• evnen til å plassere Ibsen i en idéhistorisk kontekst
• ferdigheter i benytte litterære verk som idéhistoriske kilder
• evnen til å lese og utlegge relativt krevende tekster og sette dem inn i en idéhistorisk kontekst.
• innsikt i Ibsens sammfunnsdramaer og den samtidige diskusjonen om dem.
• kunnskap om de idéhistoriske betingelsene for resepsjonen av Ibsens skuespill.
• ferdigheter i å analysere, vurdere og drøfte innholdet i krevende primærtekster
• evnen til kritisk lesning og selvstendig tenkning i forhold til sekundærlitteratur
• innblikk i de komplekse relasjonene som kan eksistere mellom ulike problemområder

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterstudiet.

Anbefalte forkunnskaper

Forutsetter god kjennskap til og trening i å lese tekster av idéhistorisk art. Forutsetter også gode engelskkunnskaper.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot IDE2015 – Ibsens dramatikk (nedlagt)

Undervisning

Emnet baserer seg på en kombinasjon av forelesninger og seminarer, til sammen 28 timer. På seminardelen forventes det aktiv deltakelse fra studentene gjennom innlegg, diskusjon og spørsmål.

Eksamen

Hjemmeeksamen over en periode på 3 arbeidsdager ved semesterets slutt.

Omfang: 7-9 sider. Evt. bilder er vedlegg, og regnes ikke med i sideantallet. Anbefalt skrifttype er Times New Roman (12 punkt) med 1 ½ linjeavstand.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Hvordan be om begrunnelse
Hvordan klage på karakterfastsetting eller formelle feil

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet utgår høsten 2011.

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk