Dette emnet er nedlagt

IDE4102 – Fremtredende idehistorikere

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet presenterer to til tre fremtredende representanter for idéhistorisk forskning. Det vil bli gitt en bred innføring i deres produksjon, men særlig vekt på den eller de perioder som utgjorde deres spesiale. Det vil bli lagt vekt på både de metodologiske og teoretiske arbeidene til de historikerne som blir tatt opp og forelesningene (emnet) vil belyse sammenhengen mellom deres metodeskrifter og deres empiriske arbeid. Den enkelte forfatter vil bli søkt forstått ut fra sin vitenskapshistoriske bakgrunn og betydning for idéhistoriens utvikling det vil si den betydning de har hatt og hvordan de bedømmes i dag.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet forventes det at studentene har tilegnet seg
• grundig innsikt i de historiske forfatterskap som tas opp og ulike vis å skrive idéhistorie på
• de metodesyn de ulike forfatterne forfektet
• forholdet mellom empirisk arbeid og fagteori i ulike forfatterskap
• en dypere forståelse av utviklingen av faget idéhistorie

Opptak og adgangsregulering

Åpent for andre masterprogram

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Gode leskunnskaper i engelsk

Undervisning

Undervisningsformen er veiledet lesning. Emnet er lagt opp som et leseseminar over 5 dobbelttimer fordelt ut over hele semesteret.

Eksamen

Tre dagers hjemmeeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Hvordan be om begrunnelse
Hvordan klage på karakterfastsetting eller formelle feil

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet utgår våren 2012

Eksamen

Emnet utgår våren 2012

Undervisningsspråk

Norsk