Dette emnet er nedlagt

KUN1002K – Billedkunst og arkitektur fra barokk til samtid

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet presenterer de ulike epokene – barokk og rokokko, romantikk og realisme, modernisme og postmodernisme som momenter i en historie om moderniteten i den vestlige kunsttradisjonen.
Emnet vil ikke bare fokusere på de ulike epokenes stiluttrykk, ikonografi og motivkretser, men også se disse i forhold til en bredere historisk, kulturell og estetisk kontekst. I tillegg vil man bli kjent med sentrale kunsthistoriske perspektiver på modernitetens kunstproduksjon.

Hva lærer du?

Ved å ta dette emnet tilegner du deg en generell oversikt over billedkunsten og arkitekturen fra barokken frem til i dag. Du vil få kunnskap om de viktigste verk, monumentene og tendensene i kunsten fra denne perioden, samt få kunnskaper om sentrale ideer, begreper og teknikker i periodens kunstproduksjon og kunstteori.

Gjennom forelesninger, gruppeseminar og IKT-basert undervisning i Fronter utvikler du evnen til å analysere verk, reflektere kritisk over fagstoff og behandle, strukturere, systematisere, vurdere og formidle muntlig og skriftlig faglige kunnskaper. Du lærer også å beherske digitale verktøy.

Opptak og adgangsregulering

Søknadsskjema (pdf-format)

Semesteravgift må betales.
Eksamenspåmelding er obligatorisk.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

KUN1000K og KUN1001K

Overlappende emner

10 studiepoeng vektreduksjon mot KUN1040K, KUN1050K og KUN1060K

Undervisning

18 fremmøter à 3 undervisningstimer i form av forelesninger og seminarer over to semestre, IKT-basert veiledning i Fronter knyttet til oppgaveskriving.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Skoleeksamen 8 timer.
Den obligatoriske oppgaven må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2009

Bestemte semestre over to semestre, høst 2009 til og med vår 2010, emnet avvikles etter dette.

Eksamen

Vår 2010

Bestemte semestre

Undervisningsspråk

Norsk