Dette emnet er nedlagt

KUN1100K – Visuell kommunikasjon og billedfortolkning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset tar for seg både den historiske og den moderne billedkulturen i sin funksjon som kommunikasjons/- formidlingsmedium. Det legges også vekt på forskjellige metoder i visuell analyse, persepsjonspsykologiske aspekter

Hva lærer du?

Trening i ulike former for visuell analyse. Å skape forutsetninger for dannelse av en kritisk kompetanse i forhold til tolkninger, teorier og metoder knyttet til den visuelle kulturen. Å få et bevisst forhold til ulike fremtoninger i den historiske og moderne billedkulturen.

Opptak og adgangsregulering

Semesteravgift må betales.

Påmeldingsskjema (pdf-format)

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse. Det gjøres oppmerksom på at generell studiekompetanse ikke gir automatisk studierett til emnet.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KUN1100 – Visuell kommunikasjon og billedtolkning (nedlagt)

Undervisning

9 ganger à 3 timer

Eksamen

Innlevering av en emneoppgave på 10 sider.

Obligatorisk kvalifiseringoppgave veiledes i Fronter og levers i Fronter.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Bestemte semestre

Eksamen

Bestemte semestre

Undervisningsspråk

Norsk