Tidligere eksamensoppgaver

Vær oppmerksom på at tidligere eksamensoppgaver ikke under noen omstendigheter bør betraktes om en mal for hvordan fremtidige eksamensoppgaver vil se ut.

Sist endret 14. mars 2018 13:50 av Rita Hjorteset
Sist endret 13. nov. 2008 12:40 av Karen Skadsheim Sikkeland
Sist endret 24. feb. 2012 10:51 av Rita Hjorteset
Sist endret 24. feb. 2012 10:49 av Rita Hjorteset
Sist endret 31. mars 2011 16:43 av Rita Hjorteset
Sist endret 14. mars 2012 15:53 av Rita Hjorteset
Sist endret 11. feb. 2013 14:59 av Rita Hjorteset
Sist endret 26. feb. 2014 11:35 av Rita Hjorteset
Sist endret 23. apr. 2015 13:55 av Rita Hjorteset
Sist endret 25. feb. 2016 15:36 av Rita Hjorteset
Sist endret 25. feb. 2016 15:40 av Rita Hjorteset
Sist endret 14. mars 2017 14:17 av Rita Hjorteset
Sist endret 14. mars 2017 14:19 av Rita Hjorteset
Sist endret 6. mai 2020 10:23 av Rita Hjorteset
Sist endret 6. mai 2020 10:25 av Rita Hjorteset
Sist endret 24. feb. 2012 10:59 av Rita Hjorteset
Sist endret 24. feb. 2012 10:44 av Rita Hjorteset
Sist endret 10. apr. 2013 13:17 av Rita Hjorteset