Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset tar sikte på å gjennomgå sentrale faglitterære tekster om Edvard Munch, hans kunst og den sammenheng denne opptrer i. Forfatternes metodeanvendelse og teoretiske perspektiv vil bli drøftet i relasjon til den ikonografiske analysen av Munchs bilder.

Opptak og adgangsregulering

Semesteravgift må betales.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Kurset forutsetter at studenten har avlagt minst ett emne på 1000-nivå foruten generell studiekompetanse. Det gjøres oppmerksom på at generell studiekompetanse ikke gir automatisk studierett til emnet.

Anbefalte forkunnskaper

Kurset passer for deg som har en interesse for eller jobber med forskjellige former for kunst og kulturformidling. Kurset gir 10 studiepoeng uttelling og hører blant fordypningsemnene. Om man vil ta en BA grad i kunsthistorie må man ha minst 2 slike fordypningsemner.

Overlappende emner

Emnet svarer til tidligere fordypningskurs på mellomfagsnivå.

Undervisning

9 ganger à 3 timer

Foreleser: Opplyses senere.

Eksamen

Det gis en hjemmeeksamen i slutten av kurset over oppgitt tema.

Obligatorisk kvalifiseringoppgave veiledes i Fronter og levers i Fronter.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Bestemte semestre

Eksamen

Bestemte semestre

Undervisningsspråk

Norsk