Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset tar sikte på å gjennomgå sentrale faglitterære tekster om Edvard Munch, hans kunst og den sammenheng denne opptrer i. Forfatternes metodeanvendelse og teoretiske perspektiv vil bli drøftet i relasjon til den ikonografiske analysen av Munchs bilder.

Hva lærer du?

Studenten får fordypet kunnskap i Edvard Munchs kunst og øvelse i å analysere og diskutere bilder, tolkninger og teorier.

Emnet åpner for innsikt i forfatternes metodebruk og teoretiske perspektivering, samt referanser til fortids- og samtidskunsten.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det er ikke anledning til å avlegge eksamen i dette emnet uten innvilget undervisningsopptak.

Overlappende emner

Emnet svarer til tidligere fordypningskurs på mellomfagsnivå.

Undervisning

Ca 28 timer fordelt på seminarundervisning og museumseksursjoner. Deler av undervisningen kan bli lagt til museer utenfor Oslo.

Distribusjon av undervisningsmateriell og annen aktivitet i Fronter kan forekomme.

Eksamen

3-dagers avsluttende hjemmeeksamen som legges ut og leveres i Fronter

Tidligere eksamensoppgaver

Eksamensspråk

Det er mulig å besvare eksamen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om å besvare på engelsk rettes til kontaktpunkt for emnet, se nederst på denne siden.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emneevaluering høsten 2007

Emneevaluering høsten 2009


Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Annet

Emnet tilbys også på masternivå.

 

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2010

Emnet går kun på masternivå, og det er usikkert når det vil bli gitt på bachelornivå.

Eksamen

Vår 2010

Undervisningsspråk

Norsk