Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg den betydning Venezia har hatt som et kunstnerisk sentrum fra middelalderen til 1700-tallet. Venezias århundrelange handelsforbindelser med Konstantinopel har preget veneziansk arkitektur, skulptur og maleri fra 1100-tallet frem til barokken. På 1400- og 1500-tallet utviklet venezianske malere en uttrykksform som integrerer aspekter av nord-europeisk maleri og florentinsk renessansemaleri med den venezianske tradisjonen.  Kunstnere som Bellini, Carpaccio, Veronese, Giorgione og Tizian skapte verk som har hatt en stor betydning for og innflytelse på utviklingen av europeisk maleri. Arkitekten Palladio skapte særegne palasser, kirker og villaer som ble modeller i mange europeiske land.  1700-tallet så en siste blomstring av venetiansk kunst bl.a. i de storslåtte verk av Tiepolo, Canaletto og Guardi.

Emnet vil gi studentene en forståelse av denne spesielle byens kunsthistorie (forelesninger og pensum), og samtidig gi alle en anledning til å analysere et utvalgt verk (semesteroppgave).

Hva lærer du?

Ved å gjennomføre dette emnet og bestå eksamen vil du ha:

  • fått en grundig forståelse av Venezias kunst og kulturhistorie fra middelalderen til 1700-tallet
  • oppnådd fordypet kunnskap i kunstteori, kunstnerskap og sentrale verk 
  • oppøvet selvstendighet og kritisk tilnærming til tekster, begreper og problemstillinger knyttet til emnet.

Opptak og adgangsregulering

Du søker opptak til emnet i SøknadsWeb. Nærmere informasjon lagt ut neste gang emnet tilbys

 

NB! Deltakerne betaler selv reise og opphold.

Det er ikke anledning til å avlegge eksamen i dette emnet uten innvilget undervisningsopptak.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KUN4093 – Venezia: Dogenes by (nedlagt)

Undervisning

30 undervisningstimer fordelt på forelesninger, seminar og monumentbasert undervisning i Venezia.

Emnet undervises intensivt over 7 til 10 dager i april.

Eksamen

Studentene skal skrive en semesteroppgave som velges i samraåd med lærer. Liste over valgbare oppgavetemaer blir delt ut av lærer ved første møte.

Omfanget på oppgaven skal være ca. 4-5 sider à 2300 tegn (uten mellomrom). Det settes en tidsfrist for innlevering. Oppgaven vurderes med bokstavkarakterer.

Deltagelse i undervisningen samt en muntlig fremleggelse som må være godkjent er en forutsetning for å avlegge eksamen i dette emnet.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Uregelmessig. Nærmere informasjon vil bli lagt ut her.

Eksamen

Uregelmessig. Nærmere informasjon vil bli lagt ut her.

Undervisningsspråk

Norsk