Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnets hovedfokus er grafikk som kunstnerisk uttrykksmiddel i nasjonal og europeisk kunsthistorie, inklusive papirets historie som bunnmateriale. Emnet vil gi en innføring i teknikkene stensiltrykk (silketrykk), plantrykk (litografi), dyptrykk (raderinger) og høytrykk (tresnitt, xylografi, linosnitt).

Hva lærer du?

Studenten vil få et generelt innblikk i kunstfeltet grafisk kunst på papir. Emnet tar videre sikte på at studenten skal kunne gjøre rede for de ulike grafiske teknikkenes historie og tekniske kvaliteter. Studenten vil også få kunnskaper om enkelte av mediets mest fremtredende utøvere.

Opptak og adgangsregulering

Det betales semesteravgift.
Det er obligatorisk eksamenspåmelding.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger ikke på forkunnskaper fra andre emner, men KUN1100 og periodeemnene KUN1030, KUN1040, KUN1050 og KUN1060 gir nyttig og grunnleggende innblikk i det tidsavsnittet emnet beveger seg innenfor.

Undervisning

Undervisningen strekker seg over 30 timer (10 uker med 3 timer pr. uke) fordelt på forelesninger og seminar med studentinnlegg. Undervisningsbesøk i museum/galleri og grafisk verksted.

Det kreves 80% oppmøte på forelesningene.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Semesteroppgave, 10 normalsider, med veiledning og innlevering i Fronter.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Bestemte semestre

Eksamen

Bestemte semestre

Undervisningsspråk

Norsk