Dette emnet er nedlagt

KUN2513K – Den russiske avantgarden 1905–1933

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en grunnleggende innføring i den russiske avant-gardens kunstneriske prosjekt og dens ulike forutsetninger før og etter revolusjonen i 1917. Før første verdenskrig var Moskva et møtested for eksperimentelle bevegelser i europeisk kunst. De nye retningene fra Europa som kubismen og futurismen fikk stor innflytelse i Russland. Felles for kunstnerne var en vilje til formeksperimentering og utforskning av estetiske strategier som førte til en rekke nye "-ismer" som rayonisme, suprematisme og konstruktivisme. Emnet vil vektlegge betydningen av de samfunnsmessige og politiske forholdene for den russiske avant-gardens koblinger og overskridelser innen maleri, fotografi, design, arkitektur og film.

Hva lærer du?

Studenten får fordypet innsikt i det mangfold av motstridene kunstneriske retninger og eksperimenteringer som fant sted før den sosialistiske realismen ble proklamert i 1932. Emnet vil gi studenten øvelse i å analysere og drøfte oversiktstekster, teoretiske artikler og kunstnernes egne tekster. Det vil spesielt bli lagt vekt på å utvikle studentens ferdigheter i å analysere verk og utvalgte kunstnerskap innenfor den aktuelle perioden og plassere disse i en bredere samfunnsmessig og kunsthistorisk kontekst.

Opptak og adgangsregulering

Kurset koster kr. 5000,-.

Påmeldingsskjema (pdf-format)

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

KUN1060 eller tilsvarende.

Undervisning

28 timer fordelt på forelesninger og seminarer. Det kan gis obligatoriske oppgaver i tilknytning til seminarene. Det er krav om minimum 80% oppmøte.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Hjemmeeksamen over tre dager

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Bestemte semestre

Eksamen

Bestemte semestre

Undervisningsspråk

Norsk