Dette emnet er nedlagt

Tidligere eksamensoppgaver

Vær oppmerksom på at tidligere gitte eksamensoppgaver ikke under noen omstendigheter bør sees som en mal for hvordan fremtidige oppgaver vil se ut.

Sist endret 27. nov. 2013 11:50 av Rita Hjorteset
Sist endret 7. okt. 2008 09:03 av Karen Skadsheim Sikkeland
Sist endret 7. okt. 2008 09:03 av Karen Skadsheim Sikkeland
Sist endret 31. mars 2011 16:54 av Rita Hjorteset