Dette emnet er nedlagt

LAT0101 – Latin i går, i dag og i morgen

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Temakretser/epoker:

Betydningen av latin og gresk for ordforrådet i norsk og andre moderne vesteuropeiske språk.

Betydningen av latin gjennom Europas historie, med et sideblikk på gammelgresk.

Latin som romernes morsmål, kirkens språk, administrasjonsspråk, lærd fellesspråk og undervisningsspråk, omgangsspråk, skolefag.

Betydning for vestlig kultur og vestlige språk.

Hva lærer du?

Å få en basiskompetanse i orddannelse i latin og (i mindre grad) gammelgresk.

Å kjenne til et utvalg ord i moderne norsk, engelsk og romanske språk som kommer fra latin og gresk.

Å kunne identifisere latinske og greske ordelementer i ord i moderne språk.

Å kjenne til bruken av latin gjennom tidene, i Europa og i Norge.

Å kjenne til betydningen av latin og gammelgresk i Europas historie og for europeisk kultur.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Undervisning

Én dobbelttime pr. uke. Hver student legger fram til diskusjon et skriftlig eller muntlig bidrag fra en valgt temakrets/epoke.

Eksamen

Bestått/ikke bestått på grunnlag av to obligatoriske oppgaver: ett skriftlig eller muntlig bidrag må være godkjent i løpet av kurset. I tillegg gir læreren en oppgave som skal besvares og godkjennes.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Høsten 2004

Eksamen

Høsten 2004

Undervisningsspråk

Norsk