Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Samtidig med at antikkens grekere utviklet filosofi, vitenskapelig tenkemåte, demokrati og kulturliv, utviklet de også det greske språkets uttrykksevne og vokabular. Men det var romerne som formidlet antikkens kulturer og språk til ettertiden. Deres språk, latin, ble utbredt gjennom Romerriket og enda lenger. Talt latin utviklet seg til italiensk, spansk, fransk og andre romanske språk, mens latin som kirkens språk og lærd språk ble bevart i en mer stivnet form.

Gjennom tidene er en mengde ord fra gresk og latin blitt lånt inn i andre språk; ordets utseende kan fortelle hvilken vei det har vandret og i hvilken periode. Ordelementer fra gresk og latin brukes bevisst i dag når nye ord skal dannes, innen bl.a. vitenskap, kultur og teknologi. Ved en innsikt i hvordan ord er oppbygd i latin og gresk, kan du forstå og tilegne deg et større ordforråd og se sammenhenger mellom ord i mange språk.

Hva lærer du?

• Grunntrekkene for hvordan ord dannes og avledes i latin og gammelgresk

• Å kunne identifisere latinske og greske ord og ordelementer i moderne språk

• Å kjenne viktige trekk ved bruken av latin og gresk i norsk og engelsk

• Å kjenne viktige trekk ved utviklingen fra latin til romanske språk

• Å kjenne til bruken av latin gjennom tidene, i Europa og i Norge

• Å kjenne til betydningen av latin og gresk i Europas historie og for europeisk kultur

• Å bruke latinsk ordbok, gresk ordbok og andre relevante oppslagsbøker

• I tillegg får du spesialisere deg på et selvvalgt område

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det er ikke anledning til å avlegge eksamen i dette emnet uten innvilget undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot LAT0101 – Latin i går, i dag og i morgen (nedlagt)

Har du tidligere avlagt eksamen i LAT0101, får du 5 studiepoeng i tillegg ved å ta LAT0102. (Evt.: faller de 5 studiepoengene bort når du tar LAT0102.)

Undervisning

Én dobbelttime pr. uke. Hver student legger fram til diskusjon et skriftlig eller muntlig bidrag fra en valgt temakrets/epoke.

Eksamen

En obligatorisk oppgave (skriftlig eller muntlig) må være godkjent i løpet av kurset. Oppgaven skal være basert på studentens særpensum.
En tre-dagers hjemmeeksamen over fellespensum vurderes med karakterene A til F.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emneevaluering høsten 2006

Emneevaluering høsten 2007

Annet

Emnet er allmenndannende og passer i en rekke kombinasjoner:

• Sammen med språkfag, f.eks. engelsk, nordisk, romanske språk

• Sammen med kulturfag, f.eks. historie, idéhistorie, kirkehistorie

• Sammen med fag som har sin terminologi fra gresk og latin. Det gjelder f.eks. matematikk, biologi og andre realfag, medisin, jus og økonomi. Studenten vil - i samråd med læreren - kunne legge opp sitt særpensum i samsvar med sitt fag- og interesseområde.

• For studenter som tar sikte på å bli lærere

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Utgår høsten 2009

Eksamen

Høst 2007

Utgår høsten 2009

Undervisningsspråk

Norsk