tidligere eksamensoppgaver

Vær oppmerksom på at tidligere eksamensoppgaver ikke under noen omstendigheter bør sees som en mal for hvordan framtidige eksamensoppgaver vil se ut.

Sist endret 9. jan. 2012 14:05 av Karen Skadsheim Sikkeland
Sist endret 15. feb. 2013 10:26 av Rita Hjorteset
Sist endret 27. feb. 2014 11:05 av Rita Hjorteset
Sist endret 2. mars 2016 13:01 av Rita Hjorteset
Sist endret 10. mars 2017 10:34 av Rita Hjorteset
Sist endret 14. mars 2018 13:08 av Rita Hjorteset
Sist endret 6. mai 2020 09:21 av Rita Hjorteset
Sist endret 21. nov. 2013 10:52 av Rita Hjorteset