Dette emnet er nedlagt

LAT4104 – Oversettelse til latin III

Kort om emnet

Oversettelse fra norsk til latin av sammenhengende tekstpartier med stigende lengde og vanskelighetsgrad.

Hva lærer du?

Studentene skal bli sikre i syntaks og stilistikk, og oppøve evnen til periodebygging.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Oppnådd bachelorgrad med fordypning (80 studiepoeng) i latin, eller tilsvarende.

LAT2104 – Oversettelse til latin II (nedlagt).

Undervisning

En dobbeltime annenhver uke i ti uker hvor det blir en gjennomgang på grunnlag av deltakernes innleveringer.

Eksamen

Obligatoriske, ikke-karaktergivende innleveringer.Skriftlig 4-timers slutteksamen. Det vil bli gitt bokstavkarakter.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Høst 2007

Undervises ved behov. Kontakt studiekonsulenten.

Eksamen

Høsten 2003, så uregelmessig

Undervisningsspråk

Norsk

Skandinavisk